1. kocakarı (argo)
 2. anne+, ana, valide.
  mother bird: anne kuş.
  mother love: anne sevgisi.
  mother country:
  ana vatan, anayurt.
  Turkey is my mother country.
 3. kaynana, kayın valide.
 4. analık, üvey ana.
 5. (bkz: mother superior ).
 6. anne yerine geçen/anne gibi bakan kadın.
 7. annelik duygusu/şefkati.
  It appealed to the mother in her.
 8. ana: bir şeyi doğuran/yaratan/koruyan/meydana getiren şey.
  Hunger is often the mother of crime:
  Açlık, çoğu kez cinayetin anasıdır.
  Necessity is the mother of invention: İhtiyaç icat doğurur.
 9. (bkz: motherf***er ).
 10. yerli, doğuştan, fıtrî.
  mother dialect: yerli şive.
  mother courage: fıtrî cesaret.
 11. annesi olmak, doğurmak, büyütmek.
 12. müellifi olmak.
 13. annelik yapmak, anne gibi bakmak/büyütmek, evlât edinmek.
 14. mother of vinegar ile ayni anlama gelir. sirke tortusu.
arapsaçı İsim, Bitki Türleri