1. Fiil yazmak.
  write your name on the board. to write a report/ a check/a letter.
 2. Fiil telif etmek, kaleme almak.
  to write a book. to write a symphony.
 3. Fiil ifade etmek.
 4. Fiil kaydetmek, kayda geçmek.
  nothing to write about: kayda değer bir şey değil.
  it's nothing to
  write home about: zikretmeye değmez.
 5. Fiil kâtiplik etmek.
 6. Fiil yazılmak, iz bırakmak, okunmak.
  Honesty/anxiety is written on his face: Dürüstlük/endişe yüzünden okunuyor.
 7. Fiil, Bilişim yazmak: verileri sürekli ya da geçici bir biçimde belleğe/veri ortamına işlemek.
 1. İsim yazma. A transfer of information to a storage device, such as a disk, or to an output device, such as
  the monitor or printer. For example, a disk write means that information is transferred from memory to storage on disk.
 2. Fiil yazmak. To transfer information either to a storage device, such as a disk, or to an output device, such
  as the monitor or a printer. Writing is the means by which a computer provides the results of processing. A computer can also be said to write to the screen when it displays information on the monitor.
(a) yazmak, kaydetmek, not almak, (b) yazı ile yermek/değerini düşürmek.
I wrote him down as a fool:
Onun aptallığını anladım, ona numarayı verdim. (c) cahil halkın anlayacağı şekilde yazmak, halka hitap etmek.
He writee down to the public. 12.
write down as: … olarak nitelemek.
They wrote him down as lazy. 13.
write in: (a)
write in for: mektupla istemek.
We wrote in for a free book, but the firm never replied. (b) adını seçim listesine eklemek. (c) metne ilâve yapmak. 14.
write off: (a) defterden silmek, iptal etmek.
to write off a debt.
write off capital: defterde gösterilen sermayeyi indirmek. (b) yok farzetmek, tamamen değersiz/işe yaramaz telâkki etmek.
You can write that off! Sen onu unut! (üstüne soğuk su iç!)
We'll just have to write off the arrangement if we can't find the money for it. (c) amorti etmek, kendi bedelini çıkarmak.
The new equipment was written off in 3 years. 15.
write oneself out: fikirlerini yazıp tüketmek, yazacak başka şeyi kalmamak. 16.
write one's own ticket: istediği yolu seçmek. 17.
write out: (a) yazmak, kaleme almak, yazıya dökmek.
to write out a check. (b) tümünü/bütün ayrıntılarile yazmak.
to write out a report. 18.
write up: (a) ayrıntılı yazmak.
to write up a report: ayrıntılı bir rapor yazmak. (b) (yazı ile) övmek, göklere çıkarmak.
to write the play up in the local newspaper. (c) (muhasebecilikte) değerini yüksek göstermek. 19.
writ large: besbelli, iri harflerle yazılmış, apaçık, göz önünde. 20.
written law: yazılı yasa, kayda geçmiş/müseccel kanun.
gider kaydetmek Fiil, Muhasebe
yazmak için Bilgi Teknolojileri
yazma korumalı Bilgi Teknolojileri
yazma erişimi Bilgi Teknolojileri