1. Sıfat kötü, fena.
  bad news: fena haber.
  not so bad: fena değil.
  Things are going from bad
  to worse: İşler gittikçe kötüleşiyor.
  bad weather: fena hava.
 2. Sıfat ahlâksız, terbiyesiz.
  a bad boy: terbiyesiz oğlan.
  He is a bad man: O, ahlâksız bir adamdır.

  to have/get a bad name: adı kötüye çıkmak, tutulmamak, itibar görmemek.
 3. Sıfat bozuk, kusurlu, düşük nitelikli.
  a bad radio tube: bozuk radyo lambası.
  a bad diamond:
  kusurlu bir elmas.
  He speaks bad English: Bozuk bir İngilizce konuşuyor.
 4. Sıfat yetersiz, kifayetsiz.
  bad heating: yetersiz ısıtma.
  bad nourishment: yetersiz beslenme.

  bad law: uygulanamayan yasa.
 5. Sıfat yanlış, hatalı.
  a bad guess: yanlış tahmin.
  in a bad sense: yanlış anlamda.
  a bad shot: yanlış tahmin.
 6. Sıfat geçersiz, hükümsüz, yersiz, gayrımuteber.
  a bad claim: yersiz bir iddia/talep.
 7. Sıfat zararlı.
  Smoking is bad for the health: Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
 8. Sıfat hasta, keyifsiz, rahatsız.
  I feel bad today: Bugün rahatsızım.
  be taken bad
  : argo
  hastalanmak, musibete uğramak.
 9. Sıfat zayıf, sıhhati bozuk.
  bad eyes kept him out of the army: Gözleri zayıf olduğundan asker olamadı.
 10. Sıfat bozuk, çürük, kokmuş.
  bad air: bozuk hava.
  a bad egg: çürük yumurta.
  bad tooth:
  çürük diş.
  The meat is bad because you left it out of the refrigerator too long.
  to go bad: bozulmak, kokmak, çürümek.
 11. Sıfat feci, müthiş, vahim.
  a bad accident: feci bir kaza.
  a bad headache: müthiş bir baş ağrısı.

  a bad mistake: vahim bir hata.
 12. Sıfat nahoş, berbat, tatsız.
  I had a bad day in the office: Dairede nahoş bir gün geçirdim.
 13. Sıfat sert, haşin.
  a bad temper: sert/haşin mizaç, aksilik, huysuzluk.
 14. Sıfat aksi, huysuz, çabuk kızan/öfkelenen.
  bad mood: sinirlilik, huysuzluk, asabiyet.
 15. Sıfat şiddetli.
  a bad attack of asthma: şiddetli bir astm krizi.
  a bad cold: şiddetli bir soğuk (algınlığı).
 16. Sıfat yıkıcı, tahripkâr.
  a bad flood/earthquake.
 17. Sıfat pişman, nadim, müteessir.
  to feel bad about something
  k.d. bir şeye pişman/nadim olmak,
  üzülmek, üzüntü/esef duymak, müteessir olmak.
  He felt bad about to leave the children all alone: Çocukları yalnız bıraktığına pişman oldu.
 18. Sıfat yaramaz, âsi.
  If you're bad at school you'll be punished.
 19. Sıfat şerefsiz, haysiyetsiz.
  to get a bad name: adı kötüye çıkmak, şerefine halel gelmek.
 20. Sıfat değersiz, yeteneksiz, beceriksiz.
  a bad painting. bad drivers cause most of the accidents.
  to
  be bad at something: bir şeyi becerememek.
 21. Sıfat üzücü, müessif.
  I'm afraid I have bad news for you: Maalesef sana üzücü bir haber vereceğim.
 22. Sıfat münasebetsiz, uygunsuz, biçimsiz.
  That's a bad place to swim. It was a bad day for fishing.
 23. Sıfat pis.
  a bad odor.
 24. Sıfat çirkin, kaba, âdi.
  bad taste: zevksizlik.
  bad manners: nezaketsizlik, terbiyesizlik.
  bad
  language: sövme, küfür.
 25. Sıfat hantal, biçimsiz, gayrımütenasip.
  She has a bad figure.
 26. Sıfat isabetsiz.
  a bad decision.
 27. Sıfat kalp, sahte, değersiz, taklit.
  bad money: kalp para.
 28. Sıfat yaman, müthiş, fevkalâde, kıyak.
  He's a bad man on drums, and the fans love him: Yaman bir davulcudur,
  hayranları ona bayılıyor.
 29. İsim kötü/fena/zararlı olan şey.
 30. İsim kötülük, fenalık.
  to go from bad to worse: gittikçe fenalaşmak, daha beter olmak.
  His health
  seemed to go from bad to worse.
  the bad and the beautiful: kötülük ve güzellik.
 31. İsim fena/kötü/âdi kimse(ler).
 32. Zarf çok, pek çok, pek ziyade.
  He wanted it bad enough to steal it: Ona okadar çok ihtiyacı vardı ki, nihayet çaldı.
 33. Fiil fiilinin geçmiş zamanı.
sorunlu aktifler İsim, Bankacılık
batık kredi İsim, Bankacılık
bozuk kesim Bilgi Teknolojileri