1. töresel, geleneksel, an'anevî, usule/teamüle/âdetlere uygun.
  formal dress. a formal dinner party.
 2. resmî.
  formal call: resmî ziyaret.
  formal authorization: resmî izin/yetki.
  A written
  contract is a formal agreement to do something.
 3. ciddî, kurallara/tüzelere bağlı, resmî ve soğuk tavırlı, merasime/teşrifata meraklı.
  The judge always
  had a formal manner in court. He's very formal with everybody; he never joins in a laugh.
 4. biçimsel, şeklî, (belirli/düzgün) şekilli, tertipli, muntazam.
  The bushes were cut into formal shapes
  of birds.
  a formal garden: muntazam (şekilli) bahçe.
 5. şeklen, (dış) görünüşte, zahirî, dış.
  the formal structure of a poem: bir şiirin dış yapısı.
  a
  formal likeness: şeklen/dış/zahirî benzerlik.
 6. akademik, okulda kazanılan.
  formal education: akademik öğretim/öğrenim.
  He had little formal education.
 7. Felsefe biçimsel.
 8. Mantık (bkz: formal logic ).
 9. Matematik (a) (a) mantıkî (ispat), (b) kanıtlanmış, baştanbaşa doğru (hesap).
 10. Gramer biçimsel, kurallara uygun, şekle bağlı: anlama karşıt olarak dilin sesbilimsel, biçimbilimsel sözdizim yönüne ilişkin olan.
 11. resmî balo/ziyafet vb.: tuvalet/gece elbisesi giyimi mecburî olan toplantı.
 12. tuvalet, gece elbisesi.
 13. resmî giyimli (kimse).
 14. Kimya (bkz: methylal ).