1. İsim, Ekonomi kar
 2. profits: kâr, kazanç, işletme kazancı, temettü. at a profit: kazançla, kâr sağlayarak.
  gross/net profit: gayrısafi/safi kâr, brüt/net kâr. make a profit out of something: bir şeyden kâr etmek/kazanmak, kâr/kazanç sağlamak.
 3. yarar, fayda, menfaat, istifade.
  turn something to profit: bir şeyden yarar/fayda/kâr sağlamak.
 4. kâr/kazanç getirmek/sağlamak.
  It will profit you nothing to do that.
 5. kârlı/kazançlı olmak, yararlı/faydalı/yararına olmak, istifadeli olmak.
 6. faydası olmak, işe yaramak.
 7. kazanmak, kâr etmek.
 1. İsim kar. The difference between revenue obtained from sales and expense incurred in product delivery activities.
kâr marjı İsim, Muhasebe
kâr artışı İsim, Muhasebe