combination

 1. İsim kombinasyon (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim, Rekabet Hukuku anlaşma
 3. İsim birleş(tir)me, mezcetme, imtizaç et(tir)me, bağdaşma, uyuşma, kaynaşma.
  A combination of parties formed
  the new government as no single party was in control of parliament.
 4. İsim birleşim, karışım, imtizaç.
  An alloy is a combination of 2 or more different metals.
 5. İsim düzen, tertip, terkip.
 6. İsim karışım.
 7. İsim birlik, topluluk, ittifak.
 8. İsim kilit şifresi.
 9. İsim, Matematik katışım, terkip: (a)
  n öğeli bir kümeden, sıra gözetilmeksizin seçilebilecek
  r öğeli altkümelerden
  herbiri. Örnek:
  a, b, c'nin ikişer ikişer katışımı
  ab, ac, cb dir. (b) böylece elde edilen altkümelerin sayısı.
 10. İsim iki veya daha fazla üniteden oluşan cihaz/sistem.
  a radio-phonograph combination.
 11. İsim dans orkestrası.
şirket birleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
kombine tedavi İsim, Tıp ve Sağlık
birleşik tuş Bilgi Teknolojileri