1. biçimlendiren, şekillendiren, şekil/biçim veren (şey/kimse).
 2. önceki, evvelki, önce gelen/adı geçen, ilk(i).
  The former method seems better: Evvelki yöntem
  daha iyiye benziyor.
  Your former suggestion is not practical.
 3. geçmiş, eski.
  former times: geçmiş zaman, eski günler.
  In former times people lived in caves.
 4. eski, sabık.
  Mr. Churchill, the former Prime Minister of Britain. Name a former President of the U.S.