1. yanlış, hata.
    He had made several terrible mistakes but he wasn't going to admit it.
  2. yanlışlık, yanılma.
    There must be some mistake in this bill; please add up the figures again.
  3. yanlış anlama/anlaş(ıl)ma.
  4. yanlış anlamak.
  5. yanılmak, yanlış/hata yapmak/işlemek.
yazım hatası İsim, Dil ve Edebiyat