1. Geçişsiz Fiil olmak, vaki olmak, vukua gelmek.
  What's happened? Ne oldu?
  A funny thing happened: Tuhaf
  bir şey oldu.
  The accident happened yesterday: Kaza dün oldu/vukua geldi.
 2. Geçişsiz Fiil olup bitmek, meydana gelmek.
  Just as if nothing had happened: Sanki hiçbir şey olmamış gibi.
 3. Geçişsiz Fiil rastgelmek, karşılaşmak, tesadüfen olmak/vukubulmak.
  It happened that I wasn't at home when the fire
  started: Yangın başlangıcında (tesadüfen) evde değildim.
  I happened to see him on the street: Tesadüfen onu sokakta gördüm.
  A funny thing happened to me this morning: Bu sabah garip bir şeyle karşılaştım.
 4. Geçişsiz Fiil zuhur etmek, başına gelmek, kaderi/akıbeti … olmak.
  Nobody knew what happened to the last explorer:
  Son kâşifin akibetini kimse bilemedi.
  Something has happened to him: Başına bir iş geldi.
 5. Geçişsiz Fiil (tesadüfen) olmak/bulunmak/gelmek/gitmek vb.
  How did you happen to go there? Nasıl oldu da oraya
  gittin?
  He happens to be my friend, so don't say nasty things about him: O benim arkadaşımdır, aleyhinde konuşayım deme ha!