1. genel, umumî, halka/umuma ait, kamu+.
  public affairs/services: kamu işleri/hizmetleri.
  The
  pollution is a hazard to public health.
  The project has attracted significant public support: Proje halktan geniş ölçüde destek gördü.
 2. halka/umuma mahsus, halka açık.
  public parks: halka mahsus park.
  public library: halk kütüphanesi.
 3. kamu malı.
 4. halk+, halkın katıldığı.
  a public demonstration.
 5. kamu görevlisi, halka hizmet eden.
  a public official.
 6. açık, alenî, herkesçe bilinen/duyulan.
  a public scandal.
 7. ünlü, tanınmış, herkesin tanıdığı, meşhur.
 8. halka hitap eden.
  a public speaker.
 9. kamu yararına.
 10. evrensel.
 11. halk, ahali, toplum, umum.
  The gardens are open to the public.
 12. (belirli) kimseler, (belirli bir) grup/topluluk, kütle.
  The reading public: okuyan kütle.
  the
  book-buying public: kitap alan kimseler.
 13. seyirciler.
  The popular actor has a large public .
kamu düzeni İsim, Hukuk
kamu sektörü İsim, Ekonomi
devlet hastanesi İsim, Halk Sağlığı
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
kamusal alan İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kamu hizmetleri İsim, Kamu Yönetimi
kamu görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
amme hizmeti İsim, Kamu Yönetimi