1. polis idaresi, inzibat/güvenlik kuvveti, zabıta âmirliği, emniyet âmirliği dairesi.
  2. zabıta, polisler, emniyet memurları.
  3. güvenlik, asayiş, emniyet.
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü, hükümetin güvenliği korumakla görevli örgütü.
  5. (a) askerî garnizon temizliği görevi, (b) özel görevli asker.
    kitchen police: mutfak görevlisi, (c) askrî inzibat kuvveti.
  6. güvenliği/asayişi korumak/sağlamak, güvenlik önlemleri/tedbirleri almak.
  7. polis göndermek/tayin etmek.
  8. (askerî garnizonu) temizlemek/temiz tutmak.
zabıta İsim, Kamu Yönetimi
belediye zabıtası İsim, Kamu Yönetimi
emniyet müdürü İsim, Kamu Yönetimi
karakol İsim, İşletme