1. köprü.
  suspension bridge: asma köprü.
  to build/throw a bridge across a river: nehir üzerine
  köprü kurmak.
  railway bridge: demiryolu köprüsü.
  foot bridge: yaya köprüsü.
 2. bağlantı/irtibat kuran herhangi bir şey.
  Faith is the bridge from despair to salvation.
 3. Denizcilik (a) kaptan köprüsü, (b) geçit.
 4. Anatomi burun kemiği.
 5. (diş) köprü.
  a removable dental bridge.
 6. Müzik köprü: telli sazlarda tellerin altındaki destek.
 7. Müzik iki müzik parçasını birbirine bağlayan pasaj.
 8. bridge passage ile ayni anlama gelir. geçiş: edebî bir eserde/piyeste daha önemli iki parçayı birleştiren pasaj/sahne.
 9. gözlüğün buruna oturan kısmı.

 10. bridge circuit ile ayni anlama gelir. ölçü köprüsü, köprü.
  Wheatstone bridge, Warley bridge, Maxwell bridge, etc.
 11. Demiryolları işaret desteği.
 12. (yapı) iskele: yayaları ve taşıtları korumak için inşaat veya yıkım sahalarının etrafına kurulan tahta perde.
 13. Metalurji (a) izabe fırınının iki yanındaki duvar gibi çıkıntı, (b) ergimiş madenin aşağı akmasını engelleyen kısmen
  ergimiş veya sıkışmış madde.
 14. (bilardo oyununda) destek, değneği yöneltmek için el ile yapılan kavis.
 15. programlar arasında geçiş parçası (müzik, konuşma, yorum vb.).
 16. Tiyatro (a) iner-çıkar taban: sahneyi boyamak, ışıkları düzenlemek için kullanılan alçalıp yükselen platform.

  paint bridge, light bridge. (b)
  Brit. sahnenin yükseltilip alçaltılabilen parçası.
 17. Kimya valans bağı, molekülün iki parçasını birbirine bağlayan kuvvet.
 18. akrobat, cambaz ve dansözlerin vücutlariyle yaptıkları kubbemsi şekil.
 19. köprü kurmak/yapmak/inşa etmek.
  to bridge over a river: nehir üzerine köprü yapmak.
 20. (köprü ile) geçit sağlamak, (birbirine) bağlamak.
 21. İsim briç (oyunu).
  bridge tournament: briç turnuvası.
 1. İsim köprü. Software or hardware that connects two or more networks so that they can communicate, and that
  operates at the data-link layer (layer 2) of the OSI model.
Boğaz Köprüsü İsim, Yer İsimleri
Boğaz Köprüsü İsim, Yer İsimleri