1. yara, bere.
  It was just a small hurt.
 2. ağrı, sızı, acı.
 3. zarar, hasar, incinme.
  The failure was a great hurt to her pride.
 4. yaralamak.
 5. ıstırap/acı vermek, ağrı(t)mak.
  The wound still hurts him. My leg hurts.
 6. zarar vermek, haleldar etmek.
  to hurt one's reputation. It won't hurt to postpone the matter for a few days.
 7. incitmek, rencide etmek, üzmek, keder/üzüntü vermek.
  He wouldn't hurt a fly: Karıncayı (sineği)
  bile incitmez.
  She hurt his feelings: Onu gücendirdi/incitti/rencide etti.
  Did you hurt yourself? Bir yeriniz incindi mi?
  He was rather hurt by their criticism: Eleştirmeleri onu üzdü.
 8. ağrımak, acımak.
  My finger still hurts.
  My head hurts: Başım ağrıyor.
 9. yaralı, yaralanmış, berelenmiş.
 10. incinmiş, rencide olmuş.
  hurt pride.
 11. hasara uğramış.