1. çoğu zanman, çoğu kez, ekseriya, birçok kereler, sık sık, defaatle.
    American girls are often very
    pretty. It rains often this time of the year.
  2. birçok hallerde.
  3. pek sık, aralıksız.