1. satınalmak, almak, mubayaa etmek.
  to buy grocery/gas/plane ticket: erzak/benzin/uçak bileti almak.

  to buy and sell goods: mal alıp satmak.
  Money cannot buy it: Paha biçilmez, çok değerli.
 2. (karşılığında bir şey vererek) elde etmek, temin etmek, sağlamak
  . to buy favor with flattery:
  yüzüne gülerek çıkar sağlamak.
  to buy peace with freedom: hürriyet karşılığında barış elde etmek.
 3. işe/hizmete almak, (maaş/ücret karşılığında) istihdam etmek/çalıştırmak.
  The Yankees bought a new center fielder.
 4. rüşvet vermek, rüşvet karşılığında elde etmek/çıkar sağlamak.
  The lawyer was accused of trying to buy the jury.
 5. İlahiyat günah çıkarmak, günahını affettirmek, kefaretini ödemek.
 6. (iskambilde) kart çekmek/almak.
  He bought an ace.
 7. (a) inanmak, kabul etmek, ikna/tatmin olunmak.
  No one will buy that nonsense. (b) aldatılmak,
  yutmak, kandırılmak, inandırılmak.
  He bought the whole story.
 8. satın alma, mübayaa.
 9. alışveriş, satın alınan mal.
  The coat was a sensible buy.
 10. kelepir, kârlı alışveriş.
  The car was a real buy.
alım sinyali İsim, Bankacılık
alım emri İsim, Bankacılık
fenugreek İsim, Bitki Türleri