1. yüz organlarından herhangi biri (burun, ağız, göz, çene vb.).
  Her nose is her worst feature.
 2. özellik, hususiyet, öznitelik, vasıf, en çok göze çarpan/belirgin husus.
  Complete harmony was a feature of the convention.
 3. asıl film, baş film.
  feature film: baş film, uzun film.
  feature player: baş oyuncu.
 4. özel eğlence programı, gösteri.
 5. gazetede/dergide sürekli yayınlanan fıkra/hikâye/makale/röportaj/sütun, resim, resimli hikâye vb..
 6. özel olarak satışa arzedilen mal.
 7. (bkz: feature story ).
 8. önem vermek, önemini belirtmek, tebarüz ettirmek, önemli yer işgal etmek, önemli rol oynamak.
  Fish
  features very largely in the food of these islanders.
 9. belirmek, göze çarpmak, tebarüz etmek.
  A lack of public concern featured prominently in the car-bomb story.
 10. tanımlamak, nitelemek, anlatmak, tavsif etmek, ana hatlariyle çizmek, gözönüne sermek, yay(ınla)mak.

  The murder was featured on the front page.
 11. düşünmek, tasavvur/tahayyül etmek.
  feature that! Düşün bir kere!
 12. benzemek, andırmak.
 13. (tanıtma maksadıyla özel olarak) satışa arzetmek, piyasaya çıkarmak/sürmek.
  We're featuring bedroom furniture this week.
 14. (film vb.) özel olarak sunmak, takdim etmek.
 1. İsim özellik. A set of logically related functional requirements that provides a capability to the user and
  enables the satisfaction of a business objective.
 2. İsim özellik. A set of software functionality designed to solve a specific problem or to provide a new functionality to the user.
 3. İsim özellik. In a computing system, the functional part of Windows that can be enumerated, indirectly detected,
  or measured, such as Wi-Fi support.
 4. İsim özellik. In Server Manager, a software program or logical collection of software programs that, though
  not part of a role, can support the functionality of one or more roles, or enhance the functionality of an entire server, regardless of which roles are installed. For example, the Failover Clustering feature augments the functionality of other roles, such as File Services and DHCP Server, by enabling them to join server clusters for increased redundancy and improved performance.
parça kodu Bilgi Teknolojileri