1. ağ, tül, file.
  tennis net: tenis ağı. (ilgili sıfat:

  reticular
  ).
 2. şebeke.
 3. balık/kelebek vb. ağı.
  a butterfly net.
 4. tuzak, hile.
  a net of political snare. a police net to trap the bank robbers.
 5. ağa/tuzağa düşürmek, avlamak.
  She's netted (herself) a rich husband.
 6. ağ ile tutmak/avlamak.
  to net fish.
 7. ağ ile örtmek.
  net the fruit trees to protect them from birds.
 8. ağ örmek.
 9. (tenis vb.) topu ağa vurmak.
 10. (ağırlık) darasız, dara çıktıktan sonra, safi.
  net weight.
 11. en son, nihaî.
  The net result of the tax changes was to make the rich even richer.
 12. safi kâr, net kâr (sağlamak).
 13. İsim, Muhasebe netlemek
 14. İsim, Muhasebe netleştirmek
temiz
şahin ağı: atmaca/şahin yakalamaya mahsus ağ. İsim
yük ağı
yakınsak ağ: ilingesel uzayda ereyi var olan ağ.
veri ağı
(Br) vergisi çıktıktan sonra kalan kâr payı
vergisi çıktıkta sonra kalan kâr payı
saç filesi. İsim
(can)kurtarma ağı: yangında yüksekten atlayanları kurtarmak için itfaiyecilerin gergin tuttukları kuvvetli ağ. İsim
pazarlama şebekesi
cibinlik
nakliyat sigortasında brüt prim eksi tenziller
demiryolu şebekesi
sigorta
kepçe
gırgır
tenis ağı
trammel ile ayni anlama gelir. balık ağı, kuş yakalama ağı.
(ihtiyari uçak reasürans ; reasürans misyonunun verilmediğini ifade eder
(nakliyat sigortası) istisnasız bütün indirimlerin primden yapıldığını ifade eder
net meblağ
net sanatı İsim, Sanat
net aktifler İsim
piyasa değerinden cari borçlar düşüldükten sonraki aktiflerin değeri
toplam varlıkların özsermaye ile finanse edilen kısmı
belirli bir süre içinde bir iletişim medyası tarafından kendilerine ulaşılmış kişiler ya da hane halkları sayısı
(iskonto edilmiş senet) bir senedin iskonto edilmiş değeri
net bakiye
kesintisiz net fiyat
net nakit akışı
net nakit akışı (belirli bir süre içinde kullanılmış ya da üretilmiş net nakit para tutarı
bir menkul kıymetin bir kapanış günü ile ertesi kapanış günü arasındaki fiyat değişikliği
vb'nin önünden geçen toplam insan sayısı
(açıkhava reklamcılığında) belirli bir süre içinde bir reklam
net komisyon
net dara
net borç
net gelir payı
net temettü
muayyen mal vasiyeti ödendikten sonra kalan net miras
belirli mal vasiyeti ödendikten sonra kalan net miras
net giderler
net fiyat
Internet filtresi İsim
net navlun
net kazanç
vergiden muaf tutulan hediyelik eşyalar İsim
net gelir
net gelir (her türlü giderin ödenmesinden sonra geriye kalan kullanılabilir nakit
net artış
net borç
net faiz
net yatırım
net kira sözleşmesi (tüm bakım masrafları , vergiler , sigorta ve diğer giderlerin mal sahibince karşılanacağını belirten sözleşme
net borçlar İsim
nakit aktif çıktıktan sonra kalan net borçlar İsim
(sigorta) reasürans yoluyla yapılan sesyondan sonra sigortacının alıkoyduğu net miktar
netlikidite
net likidite
net yük
net zarar (bir muhasebe döneminde toplam harcamaların toplam gelirleri aştığı miktar
net kâr
bir perakendecinin bir mal ya da eşya satışından elde ettiği net kâr
sahibine bir gayri menkulü belirtilmiş olan fiyattan satın alma hakkı tanıyan belge
net hasıla
net ödeme
büyükbaş hayvan
kiralanmış mallar vb gibi menkul eşya
möble ve benzeri menkul eşyalar
net primler (bir iş yılında retrosesyon primlerinin tenzilinden sonraki sonraki reasürans primleri ,
tenzillerin indirilmesinden sonra kalan prim
net primler (bir iş yılında retrosesyon primlerinin tenzilinden sonraki reasürans primleri , tenzillerin
indirilmesinden sonra kalan prim
net fiyat (satıcının yaptığı indirimlerin tümü çıkarıldıktan sonra alıcıdan istenen tutar
net hasılat
net hâsılat
net hâsılat
net ürün
safi hasıla
reklam ajansının komisyonu düşüldükten sonra ortaya çıkan yayımcının ücreti
net ücret
net indirim
net kira
net kira
net karşılık
net rezerv
net bakiye
bilanço
net bilanço
net getiri
net gelir
net ciro
(US) net satışlar (satış hâsılatından satış iade ve indirimleri , satış iskontoları düşüldükten sonra kalan tutar
net satışlar İsim
net tasarruf
(US) net fazlalık (her türlü işlem giderleri , vergiler , faizler , sigorta ve temettü ödendikten sonra bir işletmenin kârları İsim
net dara
2000 libre (907.18 kg.)lik ağırlık ölçüsü. İsim
geminin safi tonajı. İsim
(US) 907 kg
(sigorta) net değer (nakliyat sigortasında yükün karaya çıkış masraf ve harcının ödenmesinden önceki değeri
net ücret
öz kaynak
net varlık
öz varlık
net kazanç
net verim
 1. clear
 2. sharp
 3. Sıfat noticeable
 4. effective
 5. neat
actual assets
net increase
net rest
(US) net result
net indebtedness
net debt
net liabilities İsim
net roes
net dare
net tare
real tare
financial worth
equity İsim, Ekonomi
pure interest
true interest
(US) net surplus
net fas
net price
net receipts
net revenue
net revenues
net returns
net expenditure
clear days İsim
actual outlays İsim
net output
net proceeds
net produce
proceeds in cash
net reduction
net profit
net margin
clear profit
clear clean pims
pure profit
net avails
net reserve
net cash
takehome pay
to take home Fiil
net rental
take home pay
net cost
clear amount
net freight
muzzy
net payment
payout
pure premium
net premiums İsim
net premium
out-turn
net reserve
net art İsim, Sanat
net profit on net sales İsim
net sales İsim
net savings İsim
net dividend
net tonnage
nominal wage
net wage
net rate
take-home wage
net product
owner's equity İsim
net worth
net assets İsim
net holdings İsim
net yield
net investment
net load
net loss
dead loss

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Her noktası ... belirgin olan