1. İsim, Botanik sınıf
 2. sınıf.
  class differences can divide a nation. Our class will graduate next year. A first class hotel.

  class-book: (a) defter, (b) sınıf albümü.
  class-list(s): (a) sınıf öğrencileri listesi, (b) üniversitede derecelere göre sınav sonuçları listesi.
 3. zümre, tabaka, kast.
  lower class: avam tabakası.
  middle class: orta tabaka.
  upper class:
  eşraf, yüksek tabaka.
  working class: çalışan zümre, işçi sınıfı.
  the governing/ruling class: yöneten sınıf/zümre, hâkim zümre.
  Are the ruling classes the enemies of the people?
 4. tür, cins, nevi, çeşit.
  I don't know whether this animal belongs in the fish or reptile class?
 5. grup, takım, bölük, bölüm.
 6. ders, kurs, ders saati/süresi.
  evening class(es): gece okulu/kursu.
  The French class. What
  time does the next class begin?
  take/give a class: ders vermek.
  to attend a class: derse devam etmek, derste bulunmak.
 7. (tren, uçak vb.) mevki.
  First class (ticket) to London, please.
 8. toplumsal mevki.
 9. zarafet, kibarlık, üstünlük, mükemmellik.
  I like the look of that girl, she's got real class:
  O kız çok hoşuma gidiyor, cidden kibar bir görünüşü var.
  high class: birinci sınıf, mükemmel.
  no class: âdi, bayağı, pespaye.
  He's got class!
  hkr. Mükemmeldir! Eşi yoktur!
 10. bir okuldan/üniversiteden belirli bir yılda mezun olanlar.
  We were both members of the class of 1948.
  He got his degree from ITU, class of '63.
 11. üniversite sınavlarında alınan) derece, not.
  What class (of degree) did you get: first, second or third?
 12. Askerlik2 kur'a.
  The class of 1951: 51 kur'ası.
 13. sınıflandırmak, tasnif etmek, sınıflara bölmek/ayırmak, gruplandırmak.
 14. bir sınıfa/zümreye mensup olmak/girmek.
  Those who class as believers.
 15. İsim ulam
 1. İsim sınıf. A category of objects that share a common set of characteristics.
 2. İsim sınıf. A named descriptor for a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and behaviors.
 3. İsim sınıf. An individual training session on a subject.
beden eğitimi İsim, Eğitim
orta-alt sınıf İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ders notu İsim, Eğitim