1. Fiil bağlamak, eklemek, iliştirmek, raptetmek, tutturmak, bitiştirmek, birleştirmek.
  to attach a photograph
  to application papers.
 2. Fiil katılmak, iltihak etmek.
  to attach oneself to a group: bir gruba katılmak.
 3. Fiil, Askerlik2 emrine atamak, maiyetine tayin etmek.
 4. Fiil girmek, dahil etmek/olmak.
  to attach oneself to a party: bir partiye girmek/dahil olmak.
 5. Fiil -e atfetmek/vermek/hamletmek, isnat/izafe etmek.
  to attach significance to a gesture: bir jeste
  mânâ vermek.
  No blame/guilt attaches him for the accident: Kazadan dolayı ona suç isnat edilemez.
  I attach no significance to the threat: Tehdide önem vermem/adırmam.
  to attach importance to … : …'e önem vermek.
 6. Fiil sevgi bağlarıyla bağlamak, kendine bağlamak, sevdirmek.
  She tried to attach him to herself by various
  subtle devices: Çeşitli kurnaz hilelerle onu kendine bağlamaya çalıştı.
  to be attached to: (kalben) bağlı olmak.
  I am very attached to her: Ona (kalben) çok bağlıyım.
 7. Fiil, Hukuk haczetmek, müsadere etmek, el koymak, tutuklamak, tevkif etmek.
 1. Fiil kullanıma açmak. To expose a virtual disk to the user, backed by a file.
 2. Fiil iliştirmek. To include an external document, a file, or an executable program with an e-mail message.
iliştirmek Fiil, Bilgi Teknolojileri
bağlamak Fiil, Bilgi Teknolojileri