1. az, azıcık.
  I have few bread left. Which of you have fewest mistake?
 2. çok az, pek az, nadir.
  few artists live luxuriously: Artistlerin pek azı lüks içinde yaşar.
  There
  are few people more than 200 cm tall: Boyu 200 cm'den uzun olan insan çok azdır.
 3. birkaç, bazı.
  few of them came: Onlardan bazıları/birkaçı geldi.
  the next few days: önümüzdeki
  birkaç gün.
  Can you stay a few days longer?
 4. az miktarda, biraz, birkaç (tane).
  Send me a few.