1. mermi, kurşun.
  2. fişek.
  3. küçük top, bilye.
  4. Matbaacılık kalın/siyah nokta (paragraf başlarını işaretlemekte kullanılır).
  5. tüymek, hızla gitmek.