1. küp (argo)
 2. sarhoş, esrik, ayyaş.
  drunk as a fiddler/as a lord: fitil gibi sarhoş, küfelik.
  blind/dead
  drunk: körkütük sarhoş.
  half drunk: (a) yarı sarhoş, (b) yarısı içilmiş.
  to get drunk: sarhoş olmak.
  drunk and disorderly
  : huk. sarhoş ve kendinden geçmiş (mahkemeye verilenlere isnat olunan suç).
 3. mest, kendinden geçmiş.
  drunk with power/with success.
 4. sarhoş adam, sarhoşluk.
 5. içki âlemi.
  a three-day drunk.
 6. (bkz: drink )