1. İsim kız (evlât), kerime.
    He has 2 daughters and 3 sons.
  2. İsim bir kimsenin/şeyin kızı sayılabilecek kimse/şey.
    daughter of the church. French is a daughter (language) of Latin.