1. İsim, Dil ve Edebiyat edebiyat
 2. İsim edebiyat.
  Turkish literature. 18th century English literature.
 3. İsim (yazılmış) kitaplar/eserler.
 4. İsim belirli bir konuda yazılmış yazılar (kitap, makale vb.), literatür, alanyazın.
  Medical/technical/scientific literature.
 5. İsim yazarlık, ediplik, muharrirlik (mesleği).
 6. İsim edebî eser, okunacak kitap vb.
  I wish I had some literature: Keşki yanımda okunacak bir şey bulunsaydı.
 7. İsim basılı evrak (ilân, dergi, broşür, risale, rehber vb.).
  Campaign literature. Travel literature. We
  shall be glad to send you some literature about our refrigerators/package holidays.
 8. İsim edebî kültür, yazılmış eserleri anlama/takdir yeteneği.
 9. İsim, Müzik belirli bir çalgı veya çalgı takımı için bestelenmiş parçaların tümü.
 10. İsim alanyazın