1. etkili, etkin, tesirli, müessir.
  He made an effective speech. effective ways of reducing pollution.

  effective range: tesirli top menzili.
 2. işe yarar, yararlı, yarayışlı, elverişli, faydalı.
  effective measures. His efforts to improve the
  school have been very effective.
 3. yürürlükte, geçerli, mer'î.
  This law will become effective on New Year's Day.
 4. Askerlik2 mevcut, seferî, savaşa hazır (asker/ordu).
  effective troops.
 5. edimsel, fiilî, gerçek, hakikî, net.
  One's effective income after deductions: Kesintilerden sonraki net gelir.
 6. Maliye nakit para, efektif.
 1. Sıfat etkili. Capable of producing successful results.
etkin rekabet İsim, Rekabet Hukuku
efektif CPM İsim, Reklamcılık
efektif CPM İsim, Reklamcılık