1. İsim tavan.
  ceiling decoration: tavan süsü/tezyinatı.
  ceiling light/lamp: tavan lambası.
 2. İsim iç kaplama.
 3. İsim üst sınır, azamî had: azamî fiyat haddi, kiraların/maaşların üst sınırı vb.
  to fix a ceiling for (=
  put a ceiling on) prices/wages: azamî fiyat/ücret tespit etmek.
  Prices have reched their ceiling: Fiyatlar en yüksek düzeye ulaştı.
  hit the ceiling
  mec. (öfkeden) tepesi atmak.
 4. İsim, Havacılık (a) yeryüzünün çıplak gözle havadan gürülebildiği en yüksek nokta, (b) belirli koşullar altında bir uçağın
  çıkabileceği en büyük yükseklik.
 5. İsim, Meteoroloji en alçak bulutun yeryüzünden yüksekliği.
 6. İsim ahşap geminin ana çatıya bağlı iç kaplaması.
 7. İsim tavan yapımı.
tavan fiyat İsim, Ekonomi
cam tavan İsim, İnsan Kaynakları
tavan fiyat İsim, Ekonomi