1. kapak.
  the lid of a box.
  snap lid: yaylı kapak.
 2. gözkapağı.
 3. Botanik tohum/meyve kapağı, tohum zarfı kapağı.
 4. şapka.
 5. 28 gramlık bir paket haşiş/meruvana.
 6. (kapağını) kapa(t)mak, kapak koymak/yapmak.
 7. sınırlandırma, tahdit, yasak, engel.
  put the lid on: son vermek, sona erdirmek, durdurmak, önlemek,
  engel olmak, yasaklamak.
  Put the lid on gambling: Kumar oynamayı yasaklamak.
  Put a lid on further release of information: Daha fazla haber sızmasını önlemek.
 8. şanssızlık, felaket, olaylar dizisinin en son ve en fecisi.
  That puts the lid on it: Bir bu eksikti!

  argo Bu, üstüne tüy dikti.