1. iş, meslek, sanat.
  What is your business: Ne iş görürsünüz? İşiniz nedir?
  How is business:
  İşler nasıl?
  business is good: İşler iyi/yolunda.
  to go into business: işe girmek.
  to follow a business: iş yapmak/takip etmek.
  to give up business = to be out of business: işten el çekmek.
  to know one's business: işini bilmek.
 2. tecim, ticaret.
  They've done (some) business together: Birlikte (biraz) ticaret yaptılar.
  line
  of business: iş/ticaret sahası.
  After school he went into business: Okuldan sonra ticarete başladı.
 3. firma, ticarî/sınaî kurum/müessese, dükkân, mağaza.
  to set up in business as a grocer: bakkal
  dükkânı açmak.
  He owns an export business: Bir ihracat firmasının sahibidir.
 4. iş hacmi, alışveriş, satış.
  This food store does a big business: Bu erzak pazarı iyi satış yapıyor.

  Our business has doubled in the last year: Geçen yıl iş hacmimiz iki kat oldu.
  He gets a lot of business from Japan: Japonlarla bir hayli alış veriş yapar.
 5. iş yeri: fabrika, mağaza, yazıhane vb.
  His business is on the corner of Broadway and Elm St.
 6. görev, vazife, (bir kimseyi ilgilendiren) husus, bir kimsenin sorumlu olduğu şey/mesele.
  It is none
  of your business: Seni/sizi ilgilendirmez/Sana ne?
  business comes before pleasure: Eğlenceden önce görev gelir.
  to make it one's business (to do something): (bir şeyi yapmayı) kendine görev edinmek/görev saymak/yapmaya ahdetmek.
  What business had you to tell him so: Ona ne diye söyledin?
  I know my own business: Ben işimi/görevimi bilirim.
  Now we're in business: Şimdi (bu iş) oldu (İşler yoluna giriyor).
  send someone about his business: birini defetmek.
  business as usual: Hiçbir değişiklik yok. (Eski hamam eski tas).
 7. işlem, muamele, uğraş, faaliyet, meşgale.
  It's all part of the day's business: Günlük meşgaleler
  arasındadır.
  I am tired of the whole business: Bu muamelelerden bıktım (gına geldi).
  Good business: Hele şükür!
 8. stage business ile ayni anlama gelir. yaratıcı jest: tiyatroda sanatçının olaya canlılık ve şahsiyet
  vermek için yaptığı ufak hareketler.
 9. iş+, işle/görevle/vazife ile ilgili.
  a business trip: iş seyahati, görevle ilgili seyahat.
  a
  business office: iş yeri.
  business hours: iş/çalışma saatleri.
 10. işe/ticarete uygun/elverişli.
  İzmir is a good business town.
iş hacmi İsim, İşletme