1. Fiil düzenlemek, düzeltmek, tanzim etmek, tertiplemek, sıraya koymak.
  to arrange books on the library shelves.

  to arrange a conference: bir konferans düzenlemek.
 2. Fiil anlaşmaya varmak, anlaşarak halletmek.
  to arrange a divorce: boşanma hususunda anlaşmaya varmak.

  The two neighbors have now arranged their differences.
 3. Fiil hazırlamak, hazırlık yapmak, plânlaştırmak.
  to arrange the details of a meeting: bir toplantının
  ayrıntılarını plânlaştırmak.
  to arrange a treaty: bir barış muahedesi hazırlamak.
  One cannot arrange for everything: İnsan her şeye karşı hazırlıklı olamaz.
 4. Fiil, Müzik uyarlamak, düzenleme/aranjman yapmak.
 5. Fiil hazırlanmak, tertibat almak.
  They arranged for a concert on Sunday.
 6. Fiil yoluna koymak.
  to arrange one's affairs: işlerini yoluna koymak.
 7. Fiil
  arrange for: tespit/tayin etmek, kararlaştırmak, anlaşmak.
  to arrange a time for something:
  bir iş için zaman kararlaştırmak.
  the meeting arranged for tomorrow: yarın yapılacak (yapılması kararlaştırılan) toplantı.
  arrange it among yourselves: Aranızda anlaşın.
 8. Fiil sağlamak, temin etmek.
  to arrange for a loan: borç para sağlamak.