1. Müzik org
 2. İsim, Müzik
  pipe organ ile ayni anlama gelir. org, erganun.
  organ loft: (kilisede) org galerisi.
  organ
  stop: org düğmesi.
  mouth organ: ağız mızıkası.
  organ grinder: lâternacı, orglu dilenci: sokaklarda org çalarak dilenen kimse.
 3. İsim elektrikli org gibi orga benzer çalgı.
 4. İsim el orgu.
 5. İsim, Biyoloji örgen, organ, uzuv.
 6. İsim araç, alet, vasıta.
 7. İsim (siyasî parti, dinî/ilmî cemiyet vb.'nin) yayın organı: gazete, dergi vb.
  party organ: parti yayın organı.
idari organ
laterna Müzik
latarna.
sinema orgu
sinir ucu: duygu/hareket sinirlerinin uçları ve bunlarla işbirliği halinde duygu/hareket sağlayan organ. İsim
yürütme organı
tenasül aleti
devlet organı
lâterna. İsim
özel gazete/bülten: bir kurumun kendi memurları ve müşterileri için yayınladığı haber organı. İsim
şirket gazetesi
erkeklik organı
harmonica = armonica ile ayni anlama gelir. mızıka, armonika.
ağız mızıkası, armonika. İsim
resmi organ
parti organı
organ (1).
org çalmak Fiil
dilli org: titreşen madenî dillerle ses çıkaran org. İsim
reseptör
duyu organı
konuşma organı.
spinet ile ayni anlama gelir. küçük elektrikli org.
laterna
tali organ
yardımcı organ
denetim organı
köprülük
laternacı
hükümet organı
kamuoyu organı
parti organı
org konseri
organ reddi İsim, Tıp ve Sağlık
organ nakli İsim, Tıp ve Sağlık
organ nakli İsim, Tıp ve Sağlık
 1. agency
 2. part
 3. limb
key body
bodily member
pudendum İsim
standing body
permanent body
gynoecium İsim, Botanik
carpel İsim, Botanik
stamen İsim, Botanik
coordinating body
administrative organ
governing body
administrative apparatus
administrative body
house of assembly
self-governing body
regulatory agency
technical body
official organ
subsidiary organ
sole corporation
auxiliary body
subsidiary organ
organ transplant İsim, Tıp ve Sağlık
transplantation
organ transplantation İsim, Tıp ve Sağlık
spare park surgery
organ rejection İsim, Tıp ve Sağlık

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. İnsan, hayvan ve bitki gövdesinde belirli ... edilmiş olan kısım, uzuv