1. İsim, Müzik
  pipe organ ile ayni anlama gelir. org, erganun.
  organ loft: (kilisede) org galerisi.
  organ
  stop: org düğmesi.
  mouth organ: ağız mızıkası.
  organ grinder: lâternacı, orglu dilenci: sokaklarda org çalarak dilenen kimse.
 2. İsim elektrikli org gibi orga benzer çalgı.
 3. İsim el orgu.
 4. İsim, Biyoloji örgen, organ, uzuv.
 5. İsim araç, alet, vasıta.
 6. İsim (siyasî parti, dinî/ilmî cemiyet vb.'nin) yayın organı: gazete, dergi vb.
  party organ: parti yayın organı.
 1. agency
 2. part
 3. limb