1. Fiil yardım etmek, muavenet etmek.
  He promised to help me with my work: İşime yardım edeceğini vadetti.

  to help a child to understand his lesson.
 2. Fiil imdat etmek, imdadına yetişmek, yardımına koşmak.
  Help me, I'm falling!
 3. Fiil
  can(not) help: sakınmak, tevakki etmek, elinde olmak, sorumlu olmak.
  He cannot help doing it:
  Yapmamak elinde değil.
  He couldn't help laughing: Kendini tutamayarak güldü.
  I couldn't help crying: Kendimi tutamayarak ağladım.
  I can't help it: Elimde değil!
 4. Fiil rahatlatmak, (hastalıktan/ıstıraptan/müşkül durumdan) kurtarmak.
 5. Fiil çare bulmak, deva olmak, önlemek, gidermek.
  to help the sick: hastanın derdine deva olmak.
  She
  took an aspirin to help her headache: Baş ağrısını gidermek için bir aspirin aldı.
  It can't be helped: Çaresiz! Olan oldu! Kazanın önüne geçilmez.
 6. Fiil almak, alıp yemek/içmek vb., kendine mal etmek,
  argo araklamak.
  The food is on the table, help
  yourself: Yemek masanın üstünde, al, ye.
  They helped themselves for the farmer's apples: Çiftçinin elmalarını arakladılar.
 7. Fiil yararı/faydası olmak, yarar/fayda sağlamak, işe yaramak, medar olmak.
  Every little bit helps.
 8. Fiil kolaylaştırmak, katkıda bulunmak, teşvik etmek.
  Curiosity helps learning.
 9. Fiil (sofrada yemek/içki vb.) dağıtmak.
  help yourself: Buyurun(uz), kendiniz alın(ız).
 10. İsim yardım, muavenet.
 11. İsim yardımcı, muavin. She certainly is a help around the house.
 12. İsim hizmetçi, uşak, çırak, yamak.
 13. İsim işç(ler), hizmetçi(ler), müstahdemler.
  help wanted: İşçi aranıyor.
 14. İsim çare, imdat, medar.
  The thing is done, and there is no help for it now: İş işten geçti, artık çaresi yok.
 15. İsim (bkz: helping ) (2).
 1. Özel Isim Yardım. A UI element that provides access to online Help or other forms of user assistance.
çevrimiçi yardım Bilgi Teknolojileri
bağlamsal yardım Bilgi Teknolojileri
yardım masası İsim, İşletme
yardım kullanımı Bilgi Teknolojileri
yardım dizini Bilgi Teknolojileri