1. Sıfat gerçek, hakikî, fiilî, fi'len var olan, mevcut, elle tutulabilen.
  actual expenses: hakikî masraflar.

  an actual case of treason: fi'lî ihanet.
  actual numbers of an army: bir ordunun fi'lî/hakikî mevcudu.
 2. Sıfat güncel, şimdiki, şu andaki, halihazır(daki).
  the actual condition of the country: memleketin şu
  andaki durumu.
  the actual events: güncel olaylar.
 3. Sıfat sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan.
  actuarially: istatistiklere dayanarak.
güncel nevroz İsim, Psikanaliz
fiilî rakip İsim, Rekabet Hukuku