1. yatak, yatılacak yer.
  a room with two beds: iki yataklı oda.
  confined to bed: yatalak,
  yatağa düşmüş, yataktan kalkamaz halde.
  bed of roses: rahat bir yer/durum.
  bed of nails: çok rahatsız bir yer/durum, iğne üstü(nde).
  to die in one's bed: eceliyle ölmek.
  to keep to one's bed: hasta yatmak.
  marriage bed: gelin/zifaf yatağı.
  spare bed: misafir yatağı.
 2. karyola, döşek ve yatak örtüsü.
 3. karyola.
 4. yatma, yatıp uyuma, uyku.
  It's time for bed = It's bedtime: yatma/uyku zamanı.
 5. bir gecelik yatak ücreti.
  $60 for bed and breakfast: Yatak ve kahvaltı ücreti olarak $60.
 6. (a) evlilik ilişkisi, karı-koca münasebeti ve sorumlulukları, (b)
  k.d. cinsî münasebet,
  kaba
  sikişme.
  What's wrong with young people these days? They seem to think of nothing but bed!
 7. dinlenme yeri, istirahatgâh.
  He made his bed under a tree.
 8. yığın, küme, şekil veya durum itibarıyla yatağa benzer şey.
  bed of ashes/coal: kül/kömür yığını.
 9. tarh, bahçede/çimenlikte bitkilerin yetiştirildiği yer.
  a flowerbed: çiçek tarhı.
 10. limonlukta yetişen bitki.
 11. (nehir/göl vb.) dip, yatak, zemin.
  a riverbed: nehir yatağı.
  the seabed: denizin dibi.
 12. temel/destek görevi yapan parça.
 13. kaya tabakası.
  In this part of the country you can see the rock beds clearly, one on top of the other.
 14. (yollarda) çakıl/mucur vb. döşeme.
 15. (bina inşaatında) taş/tuğla altına konulan harç/çimento tabakası.
 16. Matbaacılık harf ve klişelerin yerleştirildiği yüzey.
 17. Kimya tezgen olarak kullanılan kütle, 18.
  zool. hayvan pençesindeki etli kısım.
 18. (bkz: bed and board ).
 19. yat(ır)mak.
 20. yatak temin etmek.
 21. (tarhlara bitki) dikmek.
 22. tabaka halinde dizmek.
  to bed oysters.
 23. oturtmak, gömmek, yerleştirmek.
 24. cinsî münasebette bulunmak maksadıyla yatağa götürmek.
 25. gecelemek, geceyi geçirmek.
  I want to bed in the best hotels.
 26. Jeoloji katman oluşturmak.
dere yatağı İsim, Coğrafya
dere yatağı İsim, Coğrafya
ranza Denizcilik
bazalı yatak İsim, Ev Ürünleri
çekyat İsim, Mobilya Sanayii
çekyat İsim, Mobilya Sanayii
bazalı yatak İsim, Ev Ürünleri
yatak odası İsim, Mimarlık
baza İsim
sırta ekim İsim, Tarım
bazalı yatak İsim, Ev Ürünleri
bazalı yatak İsim, Ev Ürünleri