1. işsizlik yardımı
 2. yarar, fayda, avantaj.
  It is of benefit to everyone: Bu herkesin yararınadır.
  to have the benefit
  of: yararlanmak.
  He has had the benefit of a first class education.
 3. çıkar, menfaat, kâr.
  to be to the benefit of someone: bir kimsenin çıkarına olmak.
  He was doing
  it for your benefit: Onu senin iyiliğin/çıkarın için yapıyordu.
  fringe benefit (bkz: fringe ) (13).
 4. ödence, tazminat.
  unemployment benefit: işsizlik ödencesi.
  He is collecting unemployment benefit:
  İşsizlik ödencesi alıyor.
  sickness benefit: hastalık ödencesi.
  social benefit: sosyal sigortadan alınan ödence.
 5. iyilik, lûtuf.
 6. yardım parası toplamak için yapılan tiyatro gösterisi, konser, maç vb.
  a benefit for old actors.
 7. yaramak, yararlanmak, fayda sağlamak, yararlı/faydalı olmak, faydalanmak, istifade etmek, kâr sağlamak.

  a health program to benefit all mankind: bütün insanlığın yararlanacağı bir sağlık programı.
 1. İsim kazanç. Indirect compensation or reward offered by an organization.
vergi indirimi İsim, Vergi ve Gümrük
sosyal fayda İsim, Ekonomi