1. İsim uzunluk, mesafe, tul.
  The length of a road: Bir yolun uzunluğu.
  a river 580 km in length:
  580 km uzunlukta bir nehir.
  length overall = overall length: tüm uzunluk.
  of some length: oldukça uzun.
  go the whole length of the street: sokağın başından sonuna kadar gitmek.
  the length and breadth: bir uçtan bir uca, boydan boya, her tarafa.
  over the length and breadth of the country: yurdun dört bucağında/her yanında/her köşesinde.
  turn in its own length: olduğu yerde dönmek.
 2. İsim boy.
  the length of the room.
  along the length of: … boyunca.
  His horse led by a length:
  Onun atı bir at boyu önde idi.
  arm's length: kol boyu.
  a length of rope: bir halat boyu.
  a dress length: bir elbiselik (kumaş).
  cable's length
  den. yüz kulaç, gomene boyu.
 3. İsim süre, müddet.
  length of time: süre, müddet.
  the length of time needed for the work.
  length
  of service: hizmet süresi, kıdem.
  the length of a holiday: tatil süresi.
  Make a stay in İzmir for some length: Bir müddet İzmirde kalmak.
 4. İsim, Gramer (sesli harflerde) uzatılma/uzunluk.
  the length of a syllable.
 5. İsim (briç) bir elde aynı cinsten en az 4 kâğıt olma.
 6. İsim
  lengths: derece, mertebe, merhale, kapsam, şümul, radde, had.
  go to the length of … : derecesine/raddesine
  (kadar) vardırmak/götürmek.
  He went to the length of asking money from him: İşi ondan para istemeye kadar vardırdı.
  go to any length(s) = go to great/some/considerable length(s) = go to all lengths: her çareye başvurmak, hiçbir engel tanımamak, her ne pahasına olursa olsun yapmak, ne yapıp yapıp sonuca ulaşmak, allem etmek kallem etmek.
  I've gone to great lengths to get it finished: Ne yapıp yapıp onu bitirdim.
  He would go to any length(s) to succed: Başarmak için her çareye başvurur.
  I didn't think he would go to such lengths to get the job: İşe girmek için işi bu raddelere götüreceğini tahmin etmezdim.
  He would go to any length: Ondan her şey beklenir, her çareye baş vurur, yapmayacağı şey yoktur.
 1. İsim süre. The distance or period of time between a specified start point and a specified end point. For example,
  the length of an audio or video clip is usually measured in minutes and seconds.
strok boyu İsim, Ulaşım
kıdem İsim, İnsan Kaynakları
boy dayaması İsim, Ulaşım
kıdem İsim, İnsan Kaynakları
hizmet süresi İsim, İnsan Kaynakları