independent

 1. Sıfat bağımsız, müstakil.
  Turkey is an independent country.
 2. Sıfat serbest, hür.
  independent work. independent thinking.
 3. Sıfat kendi kendine geçinen, kimseye muhtaç olmayan.
 4. Sıfat serbest ve özgür, serazat, kendi başına buyruk.
  She went out alone- she's very independent.
 5. Sıfat (politikada) bağımsız: bir partiye bağlı olmayan.
 6. Sıfat, Matematik serbest.
  independent variable: serbest değişken.
 7. Sıfat, Gramer bağımsız.
  independent clause: bağımsız tümce.