1. İsim niyet, maksat, meram, murat, kasıt.
  I'm sure he had no intention of hurting your feelings.
 2. İsim amaç, gaye, erek, hedef.
  My intention was to buy a big house.
 3. İsim, Mantık (a)
  primary intention = first intention ile ayni anlama gelir. ana kavram, temel kavram: bir özdeğe
  yönelen zihinde oluşan bilinç. (b)
  second intention = secondary intention ile ayni anlama gelir. kavramların özellikleri/tasnifi/birbiriyle ilgisi.
 4. İsim, Tıp yaranın kapanma tarzı.
  heal by first intention: yaranın iz bırakmadan iyileşmesi.
 5. İsim (bkz: intentness ).