1. Geçişsiz Fiil ait olmak.
  It belongs to me to decide: Karar vermek bana aittir.
 2. Geçişsiz Fiil -nin malı olmak.
  This book belongs to you: Bu kitap senindir (sana aittir).
 3. Geçişsiz Fiil mensup olmak, -li olmak, -ten olmak, … sakinlerinden olmak.
  to belong a society: bir cemiyete
  mensup olmak.
  to belong to a place: bir yer sakinlerinden olmak.
  He belongs to Bursa: O Bursalıdır.
  I belong here: Buralıyım.
  I feel that I don't belong here: Burada kendimi yabancı hissediyorum.
 4. Geçişsiz Fiil yeri/ilgisi olmak, ilgilendirmek.
  The book belongs on this shelf: Kitabın yeri bu raftır.
  Put
  it back where it belongs: Onu yerine koy.
  This case belonged to Appeal Court: Bu dava Yargıtayı ilgilendirir.
  Your objection does not belong to this discussion: İtirazınızın görüşülen konu ile ilgisi yoktur.
 5. Geçişsiz Fiil uygun/münasip/faydalı olmak.
  A telephone belongs to every home. A man of his ability belongs in teaching.
 6. Geçişsiz Fiil yakışmak, yakışık almak.
  Such amusements do not belong to his age: Böyle eğlenceler yaşına yakışmıyor.