1. kalkışmak, yeltenmek, girişmek, teşebbüs etmek, davranmak.
  to attempt to walk 10 km: 10 km. yürümeye
  kalkışmak.
  attempted murder/suicide/theft: cinayet/intihar/hırsızlık teşebbüsü.
  to attempt resistance: direnmeye yeltenmek.
  to attempt the impossible: imkânsız bir işe girişmek.
 2. çalışmak, gayret etmek, denemek, tecrübe etmek.
  He attempted a smile: Gülümsemeye çalıştı.
 3. (hayatına/canına) kastetmek, suikaste teşebbüs etmek.
  to attempt a person's life: bir kimsenin hayatına kastetmek.
 4. ayartmak, teşvik/tahrik etmek.
 5. kalkışma, yeltenme, girişme, girişim, teşebbüs.
  We failed in our attempt (to climb the mountain):
  (Dağa çıkma) teşebbüsümüz başarısızlığa uğradı.
 6. çalışma, gayret, sây, deneme, tecrübe (etme).
  to make an attempt at something/at doing something/to
  do something: bir şeye/bir işi yapmaya çalışmak/gayret etmek.
  He made an attempt to finish his studies: Öğrenimini bitirmeye gayret etti.
 7. suikast, (cana) kastetme.
  an attempt on/upon one's life: birisine suikast teşebbüsü.
suikast girişimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
suikast teşebbüsü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler