1. İsim, Psikoloji anksiyete
 2. İsim, Psikoloji kaygı
 3. İsim endişe, kaygı.
  Her sick child is a great anxiety to her: Hasta çocuğu onun en büyük endişe kaynağıdır.
 4. İsim şiddetli arzu, heves.
  anxiety to succeed: başarma arzusu.
  anxiety for knowledge: öğrenme
  hevesi.
  anxiety to please: hoşa gitme arzusu.
  to be full of anxiety: şiddetli arzu duymak, çok heveslenmek.
 5. İsim, Psikoloji kaygı, kuruntu: güçlü bir istek ya da dürtünün amacına ulaşamayacak gibi gözüktüğü durumlarda beliren
  tedirgin edici duygu.
  discharge of anxiety: kaygı boşalımı.
  anxiety equivalent: kaygı denkleşimi.
  anxiety hysteria: kaygı dönüşümcesi.
  anxiety neurosis: kaygı sinircesi.
  anxiety primal: birincil kaygı.
  anxiety reactions: kaygı tepkisi.