1. Fiil değiştirmek, değiş-tokuş yapmak, mübadele/trampa etmek.
  exchange positions: yer değiştirmek.
  exchange
  posts: becayiş etmek.
  to exchange goods with foreign countries: yabancı ülkelerle mal alış verişi yapmak.
  exchange sth for sth: trampa etmek.
  She would not exchange her house for a palace.
 2. Fiil teati etmek, -leşmek/-laşmak.
  to exchange letters: mektuplaşmak.
  exchange greetings: selamlaşmak.

  to exchange opinions: fikir teati etmek.
  to exchange words: ağız kavgası yapmak, birbirine ağır söz söylemek.
 3. Fiil (borsada/bankada) para değiştirmek/bozdurmak, -e çevirmek.
  to exchange francs for dollars: frankları dolara çevirmek.
 4. Fiil (satın alınan malı) başkasıyla değiştirmek.
  to exchange something bought. to exchange defective merchandise.
 5. İsim değiştokuş, mübadele, trampa, alıp verme, becayiş.
  in exchange for: -e bedel, … karşılığında.

  exchange is no robbery: Mübadele meşrudur.
  give in part exchange: alış ücretini malla ödemek.
 6. İsim borsa, kambiyo, pazar.
  exchange broker: borsa simsarı.
  bill of exchange: poliçe, tahvil.

  exchange value: mübadele kıymeti.
  commercial exchange: ticaret borsası.
  foreign exchange: döviz borsası.
  produce exchange: zahire borsası.
  stock exchange: esham ve tahvilât borsası.
  They sell corn at the corn exchange and shares in companies at the Stock exchange.
 7. İsim santral.
  telephone exchange: telefon santralı.
 8. İsim para transfer etmeden poliçelerle alacak ve borçların tasfiyesi.
 9. İsim kambiyo primi, para çeviriminde alınan ücret.
  exchange rate: borsa fiyatı, kambiyo/döviz kuru.
 10. İsim (milletler arasında) para aktarımı/transferi.
 11. İsim para değiştirme/bozdurma, döviz değiş-tokuşu/mübadelesi, bir dövizin diğerine çevrilmesi.
 12. İsim (döviz) kur farkı.
 13. İsim kliring odasında işlem gören çek/senet/esham/tahvilât miktarı.
 1. Fiil paylaşmak. To provide Wi-Fi credentials to Outlook.com contacts, Skype contacts, and Facebook friends.
değişim Bilgi Teknolojileri
kur riski İsim, Bankacılık