1. ilgilendirmek, alâkadar etmek, ait/dair/ilgili/hakkında olmak, raci olmak, -den bahsetmek.
  That doesn't
  concern me: O beni ilgilendirmez.
  This story concerns a good girl and a wicked fairy.
  to whom it may concern: ilgililere.
  As far as (= so far as) I am concerned: Bence, bana kalırsa, kanaatimce.
  We are concerned only with facts: Bizi sadece gerçekler (olgular/olup bitenler) ilgilendirir.
  It concerns him to know: Bilmesi gerekir.
  This book is concerned with … : Bu kitap …'den bahseder.
 2. etkilemek, tesir etmek, ucu dokunmak.
  The water shortage concerns us all.
 3. endişelendirmek, endişe/kaygı vermek, tasalandırmak.
  to be concerned: endişe/üzüntü duymak.
  I
  am concerned about her health.
  He looked very much concerned: Çok endişeli gözüküyordu.
 4. ilgi, alâka, dikkat, ihtimam.
  a nurse's concern for a sick man.
  of concern: ilginç, önemli,
  mühim.
  It's no concern of his = It's none of his concern: Onu ilgilendirmez/bundan ona ne?
  What concern is it of yours? Sana ne? Seni ilgilendirmez.
 5. sorun, mesele, iş.
  He's meddling in my concerns: Benim işime karışıyor.
 6. endişe, tasa, kaygı, merak, üzüntü.
  to show concern for someone in trouble.
  There is no cause
  for concern: Endişeye mahal/sebep yok.
  with deep concern: derin endişe ile.
  to have no concern with … : … için üzülmemek/endişe etmemek.
  He was filled with concern: Çok endişeli/üzüntülü idi/Çok merak ediyordu/Meraktan çatlıyordu.
  a look of concern: endişeli/üzgün bir bakış.
 7. ilişki, münasebet.
  This news is of concern to the issue under consideration: Bu haber, üzerinde
  durduğumuz konu ile ilgilidir.
 8. şirket, ticarethane.
  Our concern only makes shoes for children.
  going concern: faal şirket.

  paying concern: kâr getiren şirket.
 9. pay, hisse, çıkar.
  He has a small concern in our business.
  He has a concern in the business:
  Onun bu işte çıkarı var.