1. İsim, Ekonomi talep
 2. sürüm
 3. istemek, talep etmek.
  I demand my rights/my money/a clear answer. He demanded payment of the debt.
 4. ısrar etmek, ısrarla istemek/talep etmek.
  She demanded that we let her in.
 5. emretmek.
  I demand that you should go immediately.
 6. gerektirmek, icabettirmek, ihtiyacı olmak, muhtaç olmak.
  This task demands patience. This work demands
  your attention without delay.
 7. Hukuk (a) resmen hak talep etmek, hak iddia etmek, dava etmek, (b) mahkemeye celbetmek.
 8. sormak, soruşturmak.
  I demanded his name.
 9. isteme, talep etme.
 10. istek, dilek, talep, istenen şey.
  The worker's demand for higher wages seems reasonable.
 11. gerek, lüzum, ihtiyaç.
  There is a great demand for engineers in this country.
  I have my demands
  upon my time: Vaktim doludur.
 12. Ekonomi (a) talep, satınalma isteği ve gücü, (b) belirli bir fiyattan müşterilerin almaya hazır oldukları mal
  miktarı.
  law of supply and demand: arz ve talep kanunu.
 13. rağbet, revaç.
  in great demand: çok revaçta, çok aranan, büyük rağbet gören, tutulan.
  an article
  in great demand. Oil is in great demand these days.
 14. soru, sor(uştur)ma, araştırma.
yelkenleri suya indirmek Fiil
tükürdüğünü yalamak Fiil
taleplerinde daha ısrarlı olmak Fiil
taleplerinde ısrar etmek Fiil
talep bite israr etmek Fiil
taleplerinde ısrar etmek Fiil
biriken talep
faal talep
talep etmek Fiil
büyük talep
fiili talep
elastiki talep
toplam talep
mal ve hizmetler için toplam talep
mecmuu talep
(ailelerin tüketici mal ve hizmetler talebi , firmaların ve hükümetin yatırım malları için talebi , merkezi
ve genel idarelerin mal ve hizmet talebi i
birbirinin yerine geçebilen türlü nesnelere olan talep
beklenen muhtemel talep
birikmiş talepler
ihtiyacı
banka kredisi talep bii
banka kredisi talebi
talepte yükseliş
büyük çapta artan talep
kredi talebi
belli bir markaya karşı olan talep
belli bir markaya olan talep
canlı talep
aşırı talep
sermaye ihtiyacı
nakit talebi
nakdi talep
baş talep
talebi karşılamada iki ya da daha çok sayıdaki ürünün rekabet etmesi durumu
tamamlayıcı talep
tamamlayıcı talep (ortak kullanımı olan iki mala olan talep
birbirinin yerine kullanılabilen üretim talebi (kömür yerine petrol ya da doğalgazın ısınmak için kullanılması gibi
karma talep (birbirinin yerine geçebilen iki ya da daha çok sayıdaki mal için talep
karma talep
büyük talep
tüketici talebi
tüketici talebi
talep yaratmak Fiil
karşı talep
o anda piyasada geçerli olan mal fiyatlarının kabul görmesi
cari talep
eksilen talep
değeri artık önemli olmamasına karşın bir ürün ya da markaya olan bağlılığın sürmesi
derin köklü talep
ertelenen ihtiyaç
türev talep
dolaylı talep
yerli talep
yurtiçi talep İsim, Ekonomi
iç talep İsim, Ekonomi
efektif talep
fiili talep
belirli bir fiyatla satın alınmış bir mal ya da hizmet
etkinliği olan
sonuç doğuran talep (tüketicilerin bir malı belirli bir fiyattan satın almak için para harcama isteği
elastiki talep
elastik talep
talep fazlalığı
talep fazlası
fazla talep
aşırı talep
ülke dışı talep
ucuz talep
nihai talep
finansman ihtiyacı
dış talep
yeni talep
talep doğurmak Fiil
talep oluşturmak Fiil
artan talep
yerli talep
memleket içi talep
konuta olan talep
ani talep
geçer
rağbetli
artan talep
esnek olmayan talep
elastiki olmayan talep
ilk talep
önemsiz talep
memleket içi talep
yatırım talebi
yatırımcı talebi
bağlı talep
ortak talep
büyük talep
başlıca talep
işçi talebi İsim, Ekonomi
işgücü talebi İsim
potansiyel talep
meşru hak iddiası
kanuni talep
yerine getirilen
az talep
canlı talep
borç talebi
ekonomide inişli çıkışlı talep
piyasa talebi
azami talep
en düşük talep
asgari talep
yanlış yapılan talep
para piyasası
para talebi
istenilince, talep vukuunda, ibrazı halinde, gösterildiğinde.
payable on demand: talep vukuunda/ibrazı halinde ödenecek.
park yeri ihtiyacı
bir şeye olan talebin en yüksek dönemi
para ihtiyacı
talep birikmesi
ısrarlı talep
fiyat artışlarına karşın markaya süren talep
ısrarlı talep
şahsi talep
potansiyel talep
enerji talebi
acil talep
esas talep
bir çok nedenden ötürü satın alma ile ifade edilemeyen talep
fidye talebi
makul talep
karşı talepte bulunma
azalan talep
yedek parça talebi
ikame talebi
bakiye talep
ani talep
mevsimsel talep
özel bir şeye olan ihtiyaç
düşük talep
zayıf talep
düşük talep
gevşek talep
zamanaşımına uğrayan talep
değişmeyen talep
muntazam talep
değişmeyen talep
büyük talep
(US) vergi ihbarnamesi
vergi ihbarnamesi
toplam talep
ticari talep
makul olmayan talep
belirsiz talep
dünya çapında talep
dünya talebi
yıllık talep
talep yaratma
(US) vadesiz mevduat
üzerine çek keşide edilebilen vadesiz mevduat
istenilince ödenecek senet/fatura. İsim
talep esnekliği
talep tahmini
talep fonksiyonu
sermaye ihtiyacı
talep artışı İsim, Ekonomi
talep enflasyonu
(US) vadesiz senet (istenildiğinde hemen ödenmesi gereken senet
call loan
talep karşılığında arzın gecikmesi
talep idaresi
taleplerin sevk ve idaresi
talep üzerine hemen ödenen para
sayfalı görüntü bellek yönetimi Bilgi Teknolojileri
kamuoyuna başvurmak Fiil
kamu oy una başvurmak Fiil
talep fiyatı
sanayide arzdan daha çok talep olması
fiyat artışlarının talebin arzdan aşırı olması sonucu meydana gelmesi
bir ekonomide
alış fiyat teklifi
kısa vadeli kur
talep edildiğinde ödenecek kambiyo senetlerine uygulanacak kur
iade talebinde bulunmak Fiil
tazminat istemek Fiil
talep şedülü
ihtiyaç listesi
ihtiyaç listesi
talep fazlası