1. Geçişsiz Fiil olmak, imek.
  She is pretty.
  The weather was fine: Hava güzeldi.
  His father is a doctor:
  Babası doktordur.
  Don't be long: Geç kalma.
  I am back: Geri geldim.
 2. Geçişsiz Fiil var olmak, varlığını göstermek, mevcut olmak.
  God is: Allah vardır/mevcuttur.
  To be or not
  to be, that is the question: Var olmak ya da olmamak, işte soru bu!
  There are tigers in the zoo: Hayvanat bahçesinde kaplanlar var.
 3. Geçişsiz Fiil (olay) olmak, vaki olmak, vukubulmak, (vukua) gelmek.
  When is the concert? Konser ne zaman?
  Christmas
  is on a Sunday this year: Noel bu yıl Pazara raslıyor.
  That may be: (Bu) olabilir.
  However that may be: Ne/nasıl olursa olsun.
  How is it that … : Nasıl oluyor da …
  as it were: … gibi, sanki, gûya.
  So be it: Öyle olsun.
 4. Geçişsiz Fiil bulunmak, hazır olmak, gitmek, ziyaret etmek, girmek.
  Have you ever been to Canada? Kanadada hiç
  bulundun mu?
  I have been there for 6 years: Orada 6 yıl bulundum.
  I have been into every room: Odaların hepsini ziyaret ettim/hepsinde bulundum.
 5. Geçişsiz Fiil değerinde/fiyatında olmak.
  How much is this book: Bu kitabın fiyatı nedir?
  The apple is 1 Dollar
  per kilo: Elmanın kilosu 1 dolardır.
 6. Geçişsiz Fiil etmek, eylemek.
  Two and three is five: İki, üç daha beş eder.
  to be at/about/after: etmek, yapmak, koyulmak.
 7. Geçişsiz Fiil Yardımcı fiil olarak: (a) edilgen fiil yapmakta kullanılır. Örneğin:
  to love: sevmek.
  to be
  loved: sevilmek.
  to see: görmek.
  to be seen: görülmek. (b) ilerlemekte olan bir işi bildirir:
  I am reading: okumaktayım, okuyorum. (c) gelecekteki bir işi bildirir:
  I am to visit him tomorrow: Yarın onu ziyaret edeceğim.
  He was to have come, but … : Gelecekti, fakat …
  How is it to be done? Nasıl yapılacak?
  the bride to be: müstakbel gelin. (d) zorunluk, mecburiyet bildirir:
  You are not to smoke in this room: Bu odada sigara içemezsin. (e) olması/olmaması gerekli bir işi bildirir:
  The ring was nowhere to be found: Yüzük hiçbir yerde bulunamadı.
 8. Geçişsiz Fiil gayrı şahsî fiiler yapar:
  It is raining/snowing: Yağmur/kar yağıyor.
  It is cold/hot/fine:
  Hava soğuk/sıcak/güzeldir.
  It is late: Vakit geç.
  It is said that … : Deniliyor ki …
  as it were … : … gibi, gûya, sanki.
 9. Geçişsiz Fiil sözü kuvvetlendirmek/pekiştirmek için kullanılır:
  It is you I am speaking: Sana söylüyorum.
  It
  is for you to decide: Karar verecek olan sensin.
  Were it only to please me: Sadece benim hoşuma gitsin diye mi?
  Had it not been for him … : Onun hatırı olmasa …
 10. (bkz: beryllium )
 11. fiilinin şimdiki zaman 3.cü tekil şahsı: -dir/-dır/-dür/-dur.
  The sky is blue: Gökyüzü mavidir.