1. ara(sın)da, aralarında.
  He will arrive between 3 and 4 o'clock.
  air transport between cities:
  şehirler arasında hava taşımacılığı.
  They shared the prize between them: Ödülü aralarında paylaştılar.
  between now and tomorrow: yarına kadar.
  Little/nothing to choose between them: Hepsi bir/aralarında fark yok/ha o ha öteki.
  There is no love lost between them
  k.d. Zaten birbirini sevmezler/birbirinden nefret ederler.
 2. birbirinden.
  He couldn't see the difference between good and bad: İyi ile kötüyü birbirinden ayırt
  edemiyor.
  come/stand between (people): birbirinden ayırmak.
  I hope that nothing comes between us.