1. Sıfat sarı
 2. sarı (renk).
  to go/turn/become/grow yellow : sararmak.
 3. sarı ırk, Moğol ırkı.
  the yellow races: sarı ırk.
 4. melez, zenci kırması, esmerimsi sarı ciltli, dede ve ninelerinden üçü beyaz biri zenci olan.
 5. soluk/ sarı beniz.
 6. korkak, ödlek, tabansız.
  There was a yellow streak in him: Korkak bir damarı/tarafı vardı.
 7. (gazete) heyecan yaratan, kamu oyunu aşırı derecede (ve kötü maksatla) heyecana getiren.
  yellow journalism.
 8. yumurta sarısı.
 9. sarı renk/ boya.
 10. kıskanç.
 11. yaprakları sarartan bitki hastalığı.
 12. Fiil sarar(t)mak.
  yellowed by time: zamanla sararmış.
  paper yellowed with age.
yellow fever. İsim, Patoloji
soğan İsim, Gıda ve Mutfak
sarı kart İsim, Futbol
ak dil İsim, Hayvan Türleri
sarıkanat orkinos İsim, Hayvan Türleri