1. Geçişli Fiil tanıştırmak, tanıtmak, takdim etmek.
  Will you introduce us?
 2. Geçişli Fiil ileri sürmek, piyasaya çıkarmak/sürmek, (kuruma/topluluğa) sokmak.
  to introduce a new soap to the
  public. to introduce a debutante to society.
 3. Geçişli Fiil yaratmak, teklif etmek, yeni bir bilgi getirmek, öne/ileri sürmek, öngörmek, derpiş etmek.
  to introduce
  a new concept in architectural design.
 4. Geçişli Fiil önermek, önerge vermek, kanun teklifi vb. sunmak.
 5. Geçişli Fiil başlamak, açmak.
  to introduce a speech with an amusing anecdote.
 6. Geçişli Fiil sokmak, eklemek, ilâve etmek, dercetmek.
  to introduce a figure into a design.
 7. Geçişli Fiil getirmek, ithal etmek.
  a plant introduced into America.
 8. Geçişli Fiil (hatibi/artisti vb.) dinleyicilere takdim etmek.
 9. Geçişli Fiil bir kimseyi kral sarayına takdim etmek.