1. Fiil izin vermek, müsaade etmek.
  Let me do that for you.
  She wanted to help but her mother wouldn't
  let her: O yardım etmek istedi ama annesi bırakmadı/izin vermedi.
 2. Fiil bırakmak, almak, açmak.
  The maid let us into the house: Hizmetçi bizi içeriye aldı.
  to let
  blood: kan almak.
  to let a window/door into a wall: duvarda pencere/kapı açmak.
 3. Fiil kirala(n)mak, kiraya vermek, kira/icar getirmek.
  flat to let: kiralık kat.
  to let = to be let: kiralık.
 4. Fiil sözleşmeye/kontrata bağlamak, kontratla (işi birisine) vermek.
  to let work to a carpenter.
 5. Fiil (bir iş yapmasına) sebep olmak. Bu anlamda
  let fiili başka bir fiilin başına gelerek onu geçişli/ettirgen
  yapar. Örneğin:
  know: bilmek.
  let know: bildirmek.
  fall: düşmek.
  let fall: düşürmek.
 6. Fiil başka fiillerin başına gelerek: (a) niyet, istek, dilek, rica, emir, ihtar, telkin, tavsiye vb. bildiren
  emir kipi yapar:
  Let me see: Bakayım, göreyim.
  Let's go: Gidelim.
  Let them try it: Bırak denesinler.
  Let it rain: Yağmur yağsın. (b) faraziye, tasavvur vb. bildirir:
  Let x equal the sum of two numbers: x, iki sayının toplamına eşit olsun (olduğunu farzedelim).
  Let x equal 2y: x = 2y olduğunu farzedelim.
  Let the two lines be parallel: İki çizginin paralel olduğunu farzedelim.
 7. (tenis vb. de) topun ağa değmesi.
 8. engel, mania.
  without let or hindrance: hiçbir engelle karşılaşmadan.
 9. engellemek, engel/zorluk çıkarmak, karşı durmak.
boyunu uzatmak Fiil, Tekstil Sanayii
paçasını açmak Fiil, Tekstil Sanayii
eteğini açmak Fiil, Telefon ve Telgraf