1. taslamak, yalandan/mahsus yapmak, … gibi görünmek, … süsü vermek/tavrı takınmak.
  He pretended sleep
  when his mother called him. She wasn't really crying, she was only pretending.
  to pretend illness: yalandan hastalanmak, temarüz etmek.
  to pretend to be a scholar: bilginlik taslamak.
 2. taklit etmek, benzetmek, uydurmak, sahtesini yapmak.
 3. iddia etmek, iddiada bulunmak.
  I don't pretend to be a musician.
 4. inandırmak, … izlenimini/intibaını vermek.
 5. pretend to: gaye edinmek, arzu etmek, göz dikmek.
 6. (çocuk dilinde) yalancıktan, hayalî, düzmece.