1. teselli etmek, yatıştırmak, teskin etmek.
 2. rahat ettirmek.
 3. yardım etmek, cesaret vermek.
 4. teselli, teskin.
  Her presence was a comfort to him.
  cold comfort: züğürt tesellisi.
 5. teselli eden kimse.
  She was a great comfort to him.
 6. rahat, refah, konfor.
  He is a man who enjoys his comfort: Rahatına düşkündür.
  creature comforts:
  bedenî rahatlık sağlayan konfor.
 7. yorgan.
 8. yardım, destek.
görüş mektubu İsim, Rekabet Hukuku